Berlín den první – procházka kolem Alexander platz – TV tower, radnice, streets

Berlín den druhý – procházka kolem Apple store a Café Cinema (Rosenthaler Straße), přes Friedrichs Bridge až do Neues Museum – na krásnou expozici o starém Egyptě a za Nefertiti, procházka ulicí Unter den Linden (pod lipami) k Braniborské bráně a nakonec k budově Říšského sněmu.